icon top registracia

Doprava  

 

Dopravu pri nástupe (zo Slovenska do Nemecka):

a) zabezpečuje zamestnávateľ (doprava osobnými autami, našim preprav com  z Trenčína)

b) v prípade vlastného auta: zamestnávateľ uhradí vlastníkovi auta 75€/1 osoba. Príspevok za dopravu pri nástupe bude vyplatený s prvou zálohou, resp. mzdou. V prípade skončenia pracovného pomeru skôr ako po 3 mesiacoch si zamestnávateľ oprávňuje tento príspevok za cestu od zamestnanca nárokovať späť. 

 

Dochádzanie do práce (doprava z ubytovania na pracovisko a späť):

a) osobnými autami, 4-5 ľudí /1 auto; na dopravu z miesta ubytovania na pracovisko sa pracovníci skladajú podľa dohody (cca 3€-3,50€ cesta z a do práce spolu);

b) v prípade využívania vlastného auta prispieva zamestnávateľ 60 € mesačne.

 

Možnosť prenájmu firemného auta za 150 € mesačne. V tomto poplatku je zahrnuté zákonné a havarijné poistenie ako aj sezónne prezúvanie pneumatík (vykonáva sa na Slovensku).

web: dveBe